dętka schwalbe 700×28/47c 28×1,0/1,75 av (schrader) av17

42,60 

Dętka Schwalbe 700×28/47C 28×1,0/1,75 AV (Schrader) AV17

Przejdź do sklepu